Hopp til hovedinnhold

Klassisk på Venskaben våren 2020

Tradisjonen med en egen konsertserie med klassisk musikk i Asker strekker seg til langt tilbake, og vi er veldig bevist på̊ at vi ønsker å tilby det lokale publikummet i Asker ett klassisk program med høy kunstnerisk kvalitet i hver sesong. Vi har dog erfart noe synkende billettsalg, og manglende rekruttering av publikum de siste årene, så vi ønsker å ta et etterspu

rt grep våren 2020. Vi har derfor invitert inn «vår egen» pianist Thormod Rønning Kvam – pianist fra Røyken som gjestekurator, som tross sin unge alder allerede har lang erfaring med konsept- og publikumsutvikling fra flere nasjonale nysatsinger innen klassisk musikk.

Venskaben er det førs

te kulturhuset i Asker og ble bygd i 1905. Inntil nylig har dette tid fungert som en festsal/storsal med en høy titteskap-scene med skrå bredder. Den ble brukt til teateroppførelser og festiviteter. Det Norske Spellaget, som var forløperen til Det Norske teater, hadde sine første teaterforestillinger på Venskaben i 1910.

Gjennom arbeidet med «Kulturarenaplan – arenaer for kulturutøvelse», som ble vedtatt av Asker kommunestyre i 2017 var et av vedtakspunktene: «Utbedring av Venskaben som kulturarena». Målet ble å bygge om scenerommet, tilpasset til universell utforming og vi gikk blant annet til Innkjøp av et nytt flygel. Asker er en kommune i vekst og har behov for flere scener til ulikt bruk. Venskaben er nå rehabilitert som en bedre tilrettelagt kulturarena for teater og kammermusikk/konsertvirksomhet – til glede for hele kulturlivet.

Dette ønsker vi altså å markere ved flytte vår klassiske konsertserie til fredagskvelder på Venskaben våren 2020, og kanskje også permanent fremover hvis vi ser at dette blir en velkommen forandring for vårt publikum.

Abonnement kan kjøpes på nett via denne linken: https://tix.no/nb/asker/buyingflow/subscription/80/

Samarbeidspartnere